Εισαγωγή

Από το 1980 η ΚΒΕ έχει μπει σε μια δημιουργική πορεία επένδυσης στον ανθρώπινο παράγοντα, στους συνεργάτες μας αλλά και στην υψηλή τεχνολογία, προσφέροντας στην αγορά των συνθετικών παραθύρων ποιότητα και τεχνογνωσία.

Στο Βερολίνο η επένδυση στην έρευνα, στην ανάπτυξη των εγκαταστάσεων αλλά και στις διαδικασίες εξασφαλίζουν την πρόοδο των συνεργατών μας αλλά και τη δική μας.

Προτεραιότητες μας η διαρκής ποιότητα και η αμεσότητα παράδοσης των προφίλ μας από την καρδιά της Ευρώπης σε όλη την περιφέρεια.