Νέα Εταιρείας

Από το 1980 η ΚΒΕ έχει μπει σε μια δημιουργική πορεία επένδυσης στον ανθρώπινο παράγοντα, στους συνεργάτες μας αλλά και στην υψηλή τεχνολογία, προσφέροντας στην αγορά των συνθετικών παραθύρων ποιότητα και τεχνογνωσία

Από το 1980 η ΚΒΕ έχει μπει σε μια δημιουργική πορεία επένδυσης στον ανθρώπινο παράγοντα, στους συνεργάτες μας αλλά και στην υψηλή τεχνολογία, προσφέροντας στην αγορά των συνθετικών παραθύρων ποιότητα και τεχνογνωσία.

Στο Βερολίνο η επένδυση στην έρευνα, στην ανάπτυξη των εγκαταστάσεων αλλά και στις διαδικασίες εξασφαλίζουν την πρόοδο των συνεργατών μας αλλά και τη δική μας.

Προτεραιότητες μας η διαρκής ποιότητα και η αμεσότητα παράδοσης των προφίλ μας από την καρδιά της Ευρώπης σε όλη την περιφέρεια


Ημερ/νία Έκδοσης: 12.12.2007