Νέα Εταιρείας

Η ΚΒΕ θεωρεί τον εαυτό της κάτι περισσότερο από απλό παραγωγό υψηλής ποιότητας συνθετικών διατομών (προφίλ) για πόρτες και παράθυρα.

Η ΚΒΕ θεωρεί τον εαυτό της κάτι περισσότερο από απλό παραγωγό υψηλής ποιότητας συνθετικών διατομών (προφίλ) για πόρτες και παράθυρα.

Η ΚΒΕ θέλει να είναι και είναι ένας δυναμικός συνεργάτης σας ο οποίος δημιουργεί υλικά αλλά και προτείνει λύσεις για όλα τα τεχνικά ζητήματα που απασχολούν την αγορά αλλά και την τελική παράγωγη τν πορτοπαραθύρων

Οι δραστηριότητες μας αποβλέπουν στην επιτυχία των συνεργατών μας διότι είναι πλέον συνείδηση ότι μπορούμε να είμαστε επιτυχημένοι ΜΟΝΟ αν οι συνεργάτες μας είναι επιτυχημένοι


Ημερ/νία Έκδοσης: 12.12.2007