Βουλγαρία

profine Austria GmbH
Repräsentanz Bulgarien
Daskal Stojan Popandreev Str. 4
Boyana, 1616 Sofia
Bulgaria

Τηλέφωνο: +359 2 959 31 45
Fax: +359 2 959 31 46
Email: georgi.dantchev@profine-group.com
Ιστοσελίδα: www.kbe-online.de

KBE Bulgaria
Motzener Straße 31 - 33
12277 Berlin
Germany

Τηλέφωνο: + 49 30 8 68 73 0
Fax: + 49 30 8 68 73 386
Email: kbe@profine-group.com