Ελλάδα

profine Hellas
Fotios Loucas
Koryfh Plateos
P.O. 397
59300 Alexandreia
Greece

Τηλέφωνο: +30 / 23 33 04 17 71
Fax: +30 / 23 33 04 17 71, +30 / 23 33 04 16 32
Κινητό: +30 / 69 44 31 26 96
E-Mail: profine.Hellas@profine-group.com, kbegr@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.kbe-online.com