Προϊόντα Συρόμενα συστήματα

Είτε προκειται για συρόμενα παράθυρα, συρόμενες ή ανασυρομενες πόρτες, η KBE προσφέρει ένα ευρύ φάσμα συρόμενων συστημάτων με διάφορα βάθη κατασκευής.