Θέματα & Τάσεις Τεχνολογίες

proCoverTec - Τεχνολογία φινιρίσματος

Τα προφίλ παραθύρων με proEnergyTec, την έξυπνη τεχνολογία μόνωσης, είναι η τελευταία γενιά PVC-U.

Ο αφρός που χρησιμοποιείται παράγεται αποκλειστικά από οικολογικό παράγοντα.

Αυτή η νέα τεχνολογία δημιουργεί ένα εντελώς μονωμένο θερμικά προφίλ, το οποίο επίσης θέτει πρότυπα οικολογικής συμβατότητας.

Το προφίλ PVC-U εξέρχεται του εργοστασίου με το αφρώδες proEnergyTec εγκατεστημενο και υφίσταται επεξεργασία ως συνήθως από τον κατασκευαστή των παράθυρων.

Η τοποθέτηση του σφουγγαριού με έναν φιλικό προς το περιβάλλον παράγοντα που είναι απαλλαγμένος από αέρια θερμοκηπίου (HFCs) κάνει τα προφίλ μας να είναι 100% ανακυκλώσιμα. Αυτό προστατεύει το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους.

Επιπλέον, το proEnergyTec επιτυγχάνει πολύ καλύτερες μονωτικές τιμές από τις διάφορες εκ των υστέρων μονωτικές προσθήκες, έως την παθητική καταλληλότητα του σπιτιού όπως ορίζεται απο την προδιαγραφή iFT WA 15/2.